hardwaremart.net

Your Shopping Cart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

You are here: Home TIPS ช่าง
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ช่างตัวจริง 100%
การดูแลปั๊มลมโรตารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ข้อควรปฏิบัตและบำรุงรักษาปั๊มลมโรตารี่

Model : XM2525  XM25450  XM2550  TD2012

1. หมั่นตรวจดูระดับของน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับครึ่งหนึ่งของตาดูระดับน้ำมัน

2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 500 ชั่วโมง

3. ใช้น้ำมันเครื่องลูกสูบของปั๊มลม PUMA เท่านั้น

4. ควรเดินเครื่องทุกๆ วัน

5. ถ่ายน้ำใต้ถังทุกๆ วัน (ต้องปล่อยลมในถังให้หมดก่อนทุกครั้ง)

6. ตรวจสอบน๊อตว่าขันแน่นทุกตัว เช่น น๊อตยึดมู่เลย์ , น๊อตยึดมอเตอร์

7. ควรตั้งปั๊มลมในพื้นที่ราบเรียบ

8. ใช้งานต่อเนื่อง 30 นาที ควรพักเครื่อง 5  นาที เพื่อให้เครื่องมมีอายุการใช้งานยาวนาน

9. หากพบว่ามีอาการผิดปกติโดยได้ปฏิบัติตามข้ามต้นนี้แล้ว ให้ส่งแก่ตัวแทนที่ใกล้ที่สุด

ดูภาพน้ำมันปั๊มลม    

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒:๑๕ น.
 
คู่มือเครื่องวัดระยะเลเซอร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

สำหรับรุ่น Makita LD060P

การวัดระยะจากท้ายเครื่อง

1. กดปุ่ม  ON  เพื่อเปิดเครื่องระบบจะเข้าโหมดการวัดระยะจากท้ายเครื่องโดยอัตโนมัติหน้าจอจะแสดงไอคอน ดังภาพ (1) พร้อมกับแสงเลเซอร์เริ่มทำงาน ในกรณีที่สลับมาจากโหมดอื่นให้กดปุ่ม  จนกระทั่งหน้าจอแสดง ดังภาพ (1)

2. ชี้ลำแสงไปยังเป้าหมายปลายทางที่ต้องการจะวัดระยะ

3. เมื่อได้ที่แล้ว กดปุ่ม  ON   อีก 1 ครั้ง เพื่อทำการวัดระยะ หน้าจอจะแสดงผล ดังภาพ (2) แสดงผลลัพท์เป็นเมตร

4. หากต้องการวัดใหม่อีกครั้ง ให้กดปุ่ม Clear Off  เพื่อทำการลบข้อมูล

การวัดระยะจากหน้าเครื่อง

1. กดปุ่ม  1 ครั้ง เพื่อเลือกการวัดระยะจากหน้าเครื่อง สังเกตุหน้าจอจะเแสดงไอคอน ดังภาพ (1)

2. กดปุ่ม  ON   เพื่อเลือกใช้งาน การวัดระยะจากหน้าเครื่อง หน้าจอจะปรากฎไอคอน จะปรากฎสัญญาณรูปเลเซอร์ ดังภาพ (2) พร้อมกับแสงเลเซอร์เริ่มทำงาน

3. ให้ชี้ลำแสงไปยังเป้าหมายปลายทางที่ต้องการจะวัดระยะ

4. เมื่อได้ที่แล้ว กดปุ่ม  ON  1 ครั้ง เพื่อทำการวัดระยะ หน้าจอจะแสดงผลดังภาพ (3) แสดงผลลัพท์เป็นเมตร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒:๑๔ น.
 
การดูแลใช้งานเครื่องสูบน้ำยนต์ เครื่องปั่นไฟฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล

เครื่องสูบน้ำยนต์ เครืองปั่นไฟฟ้า เครื่องยนต์

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องยนต์

1 อ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งาน

2 ไม่ควรติดเครื่องในที่ ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก

3 ห้ามติดเครื่องยนต์ใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น น้ำมันเชื่อเพลิงทุกชนิด ผ้าหรือเสื้อผ้า พลาสติก ไม้ กระดาษ และอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้ หรือใช้ผ้า ผ้าพลาสติกคุมเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่ ควรเว้นระยะห้างมากกว่า 1เมตร

4 ในขณะที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามสูบบุหรี ให้ดับเครื่องยนต์ ระวังน้ำมันหก

การตรวจสอบก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง!

1 ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องบนพื้นราบ ถ้าน้ำมันมีระดับต่ำ

2 ให้เติมน้ำมันเครื่องจนถึงระดับขอบปาก (ปริมาตร 600ซีซี)

3 ขันที่ปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องให้แน่น

4 ตรวจระดับน้ำในเรือนปั้มสำหรับเครื่องสูบน้ำ

5 เติมน้ำมันเครื่อง 4 จังหวะ SEA40 ก่อนใช้งาน (ครั้งแรกที่เร่ิมใช้)

ระดับน้ำมันเชื้อเพิลง

1 ตรวจดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิงถ้ามีระดับต่ำลง

2 ให้เติมจนได้ระดับขอบล่างกรองถังน้ำมันเชื่อเพลิง

3 ห้ามใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผสม (2T) หรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่สกปรก

ไส้กรองอากาศ

1 ตรวจความสกปรกในไส้กรองอากาศถ้าสกปรกให้ทำความสะอาดล้างและบีบให้แห้ง

 2 ชะโลมน้ำมันเครื่องและบีบให้แห้งหมาดๆ

สตาร์ทเครื่องยนต์

1 เลื่อนคันก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงไปตำแหน่งเปิด

2 เลื่อนคันเร่งไปทางซ้าย

3 เลื่อนคันโช๊คขึ้นไปในตำแหน่งปิด

4 เติมน้ำให้เต็มเรือนปั้ม สำหรับเครื่องสูบน้ำ

5 บิดสวิซเครื่องยนต์ไปในตำแหน่ง เปิด

6 ดึงเชือกสตาร์ทเบาๆ จนเกิดแรงต้านแล้วให้ดึงอย่างรวดเร็วถ้งดึง 2-3 ครั้ง แล้วยังไม่ติดต้องเลื่อนโช๊คไปในตำแหน่งเปิดแล้วให้ดึงสตาร์ทใหม่

7 เลื่อนคันโช๊คขึ้นไปในตำแหน่งเปิดเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว

8 เลื่อนคันเร่งไปในตำแห่นงความเร็วรอบที่ต้องการ

การดับเครื่องยนต์

1 เลื่อนคันเร่งกลับมาในตำแหน่งเดินเบา

2 บิดสวิทซ์เครื่องยนต์ไปในตำแหน่ง ปิด

3 เลื่อนคันก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงไปตำแหน่งปิด

การบำรุงรักษา (ตรวจสอบ ทำความสะอาด ปรับตั้ง เปลี่ยน)

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

1 ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องออก

2 คลายโบ๊ลท์ถ่ายน้ำมันเครื่อง และถ่ายน้ำมันเครื่องออก

3 ขันโบ๊ลท์ถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าให้แน่น

4 เติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปจนถึงระดับขอบปาก

หัวเทียน

1 ใช้ประแจบล๊อกขันหัวเทียนออก

2 ทำความสะอาดเขม่าหัวเทียน

3 วัดค่าระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน

ถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

1 ถอดถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิงออก

2 ทำความสะอาดถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

การปรับตั้งลิ้น

การปรับตั้ง ในกรณีที่ลิ้นมีระยะห่างมากเกินไป

1 ถอดฝาครอบฝาสูบออก

2 ดึงเชื้อกสตาร์ทช้าๆ ให้เครื่องหมาย       ที่พูลเล่ย์ตรงกับเครื่องหมาย  O  ที่ฝาครอบพัดลมในจังหวะอัด (จังหวะที่มีแรงต้านจากการดึงมากที่สุด)

3 ใช้ประแจปากตายเบอร์ 14 จับที่น๊อตล็อคออกหลวมๆ แล้วสอดฟิลเลอร์เกจ์ตามค่าที่กำหนด ตรวจสอบค่าของลิ้นแต่ละตัว โดยที่ฟิลเลอร์จะดึงลิ้นไปมาได้สะดวก ไม่ฝืดเกินไปหรือหลวมเกินไปจากนั้นล็อคน๊อตให้แน่น

ระยะห่างลิ้นไอดี 0.15 +_  0.02 มม.

ระยะห่างลิ้นไอดี 0.20 +_  0.02 มม.

การเก็บรักษาเครื่องยนต์

ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เป็นระยะเวลานานๆ (ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป)

1 ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถัง

2 ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากคาร์บูเรเตอร์

3 คลายโบ๊ลท์ถ่ายน้ำมันเครื่อง และถ่ายน้ำมันเครื่องออก

4 ขันโบ๊ลถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าและเติมน้ำมันเครื่องจนถึงระดับขอบปากช่องเติม

5 ถ่ายน้ำออกจากเรือนปั้มสำหรับเครื่องสูบน้ำ

6 เก็บเครื่องยนต์ใส่กล่องเพื่อป้องกันหนู และไว้ในที่ที่แห้งและสะอาด

เพียงเท่านี้คูณจะมีเครื่องพร้อมใช้ในเวลาจำเป็นตลอด

สงวนสิทธิ์ในบทความดังกล่าวข้างต้น HWM.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Login 

Member ONLY

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterThis month141266
mod_vvisit_counterAll days78334412

contact E-mail

 

google map