วิธีการใช้สว่าน พิมพ์

หลังจากได้เลือกสว่านตัวใหม่อยู่นาน ก็มาถึงเวลาลองของซะที

               

ขั้นตอนที่ 1
การใส่ดอกสว่านต้องใส่ดอกสว่านให้ตรงกลางหัวจับ ดอกสว่าน หมุนล็อกดอกสว่านให้แน่นด้วยดอกขันหัว สว่าน (จำปา)ทั้ง 3 ช่องโดยออกแรงให้เท่าๆกัน

                                     

ขั้นตอนที่ 2
ก่อนการเจาะควรใช้เหล็กนำศูนย์ ตอกนำก่อนโดยเฉพาะโลหะควรทำทุกครั้งเพื่อป้องกันดอกสว่านเจาะไม่ตรงตำแหน่งหรือหนีศูนย์ และควรจับชิ้นงานให้แน่นด้วยแคล้มป์หรือคีมล๊อก

ขั้นตอนที่ 3
วิธีการเจาะชิ้นงานตามแนวตั้งที่ลึกมากๆ เพื่อใ ห้ได้รูเจาะที่ตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ควรจะใช้ฉากเหล็กมาทาบเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการเจ าะรูให้ตรงตลอด ในการทาบกับฉากนั้นไม่จำเป็นต้องให้ฉากขนานกับดอกสว่านแต่ควรสังเกตให้ตัวสว่าน ขนานกับฉากก็พอ

ขั้นตอนที่ 4
การเจาะให้รูมีความลึกเท่ากัน ทุกรู ควรนำกระดาษกาวหรือเทปกาวปิดพันรอบดอกสว่านในระยะความลึกที่ต้องการโดยวัดจากปลายดอกสว่านเข้ามา เวลาเจาะให้เจาะถึงแนวกระดาษกาวเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 5
สำหรับการเจาะวัสดุให้ทะลุทั้งไม้หรือโลหะ ควรนำเศษวัสดุที่เรียบมาวางรองด้านล่างที่เจาะทะลุให้สว่านเจาะผ่านออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเศษครีบจากการเจาะ หรือ ป้องกัน ไม้ฉีกแตกไม่เรียบ

ขั้นตอนที่ 6
การเจาะรูโลหะ ควรใช้ดอกสว่านประเภทที่สามารถเจาะโลหะได้โดยดูจากฉลากของดอกสว่าน ก่อนการเจาะโลหะควรตอกเหล็กนำศูนย์รูเจาะทุกครั้งเพื่อไม่ให้ ดอกสว่านลื่นไถลออกจากตำแหน่งที่ต้องการ ในขณะเจาะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นบริเวณรูเจาะป้องกันความร้อนจากการเจาะ และใช้รอบเจาะที่ช้า

ขั้นตอนที่ 7
สำหรับการเจาะรูใส่สกรู , น๊อต เพื่อให้หัวสกรู ฝังเสมอกับผิวชิ้นงานแลดูสวยงามสามารถ ทำได้โดย การใช้สว่านผ่านรูเจาะที่มีรูปตามหัวสกรูที่ใช้ เพื่อที่ขณะที่ขันสกรูลงแล้วหัวสกรูจะเสมอผิวพอ ดี

ขั้นตอนที่ 8
การเจาะรูที่ท่อเหล็กหรือท่อพีวีซี สำหรับรูท่อ ที่อยู่ใกล้ปลายท่อควรใช้ไม้กลึงกลมสอดในท่อเพื่อรองด้านในไม่ให้รูด้านในฉีกเป็นครีบ ซึ่งสามา รถมองจากภายนอกแล้วสวยงาม

ขอขอบคุณ คุณGARDENสารพัดช่าง.com