วิธีการทาสีด้วยตัวเอง พิมพ์

เมื่อได้เฉดสีที่ต้องการแล้ว ก็มาเริ่มทาสีให้บ้านใหม่กันเลย

ขั้นตอนที่ 1
ให้ช่างสีจุ่มแปรงเฉพาะส่วนหัวของแปรง (ไม่ควรจุ่มลงทั้งแปรง) ลงในถังสีที่ทำการผสมแล้ว และช่างควรรีดสีออกไปบางส่วนก่อนที่จะทำการทาสี หลังจากนั้นให้ช่างสีเริ่มทำการทาสีอย่างช้าๆ โดยช่างควรออกแรงกดแปรงเพียงเบา ๆ ให้สังเกตว่าขนแปรงทาสีควรงอเพียงเล็กน้อย


ขั้นตอนที่ 2
กรณีที่ช่างสีต้องการทาสีที่มุมผนัง ช่างสีควรใช้แปรงด้านที่มีความกว้างมาก ทาให้ทั่วพื้นผิว แล้วหลังจากนั้นให้ทำการตัดขอบออกก่อนที่สีจะแห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยต่อของสี

ขั้นตอนที่ 3
กรณีที่ช่างสีต้องการทาสีในพื้นที่กว้าง ช่างสีควรพิจารณาแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ก่อนตามความถนัดในการทา หลังจากนั้นให้ทาสีลงในบริเวณที่แบ่งไว้แล้วให้ทั่ว ต้องคอยสังเกตให้สีที่ทานั้นเสมอกันตลอดพื้นผิว และขั้นตอนนี้ถือเป็นขึ้นตอนที่สำคัญที่สุดของช่างสี เพราะช่างสีควรทาสีให้เรียบเสมอกันทั่วทั้งบริเวณ ซึ่งสามารถทำได้โดยให้ช่างสีทำการลากแปรงไปทั่วบริเวณผนัง โดยควรที่จะเริ่มจากด้านบนลงล่าง และทำใหม่เรื่อยๆจนกว่าสีจะเรียบเสมอกัน

ขอขอบคุณ ATZRUNสารพัดช่าง.com